Enkelte plantebed er store som leiligheter. Så var det også i dette tilfellet. To store plantebed på tilsammen 40 kvm, overgrodd med uregjerlig ugress og rotskudd fra forskjellige busker og trær. Og i tillegg en mur som var delvis nedrast. Ikke noe problem for en gartner!

Prosjektet startet med luking og graving – en tung og tidkrevende jobb for å fjerne mest mulig av ugresset. Bedene var overgrodd av gravmyrt som hadde viklet seg sammen som et tykt teppe. I tillegg var det kveke, rødhyll, gran, villbringebær og lønn som hadde slått seg ned. Tidligere beplanting var praktisk talt kvelt og forsvunnet. Det ble gravd opp og tatt vare på noen overlevende stauder og knoller. Disse ble oppbevart og rotslått for senere å rense røttene og føre de tilbake i plantebedene. Eksisterende prydbusker ble tynnet i forbindelse med fjerning av rotugresset. Deretter ble mye av jorden gravd opp og fjernet for å bli kvitt mest mulig av rotugresset. En tidkrevende prosess. Men det er det viktige grunnarbeidet som avgjør et godt resultat over tid.

Muren var over 20 meter lang og måtte rives for gjenoppbygging. Det ble lagt nytt fundament som muren kunne settes på. Høyden på muren ble økt med ca 30 cm. Deretter ble det lagt duk mellom muren og jordlaget for å hindre ugress i å etablere seg mellom steinene.

Ny jord ble ført på og det ble plantet inn vintergrønne busker i varierende grønntoner, samt pioner og syrinhortensia. I tillegg er det lagt ut dekkflis mellom plantene. Dette vil gi et rolig og ensartet uttrykk, med noen fargeinnslag innimellom. Gamle elvesteiner er lagt mellom plantene som dekorelementer.

Terrassens fundament er ganske eksponert. Det ble satt på en hvitmalt vegg for skjerming og for å hindre at ugressfrø blåser inn under terrassen og etablerer seg. Den nye hvite veggen danner en ren og lys bakgrunn for beplantingen.

Neste sesong vil det plantes roser og stauder i det andre bedet. Prosjektet vil oppdateres med nye bilder etterhvert.

 

  • mur
    Ugress fjernet, ny vegg under terrasse, muren tas ned