Å ønske velkommen med frodige plantebed.

En stor, flat og åpen eiendom med mye plenareal fikk definerte plantebed som leder inn til huset.

Vi tegnet og planla ny portal med hekk mot nord og beplanting mellom den store parkeringsplassen og inngangspartiet. I tillegg satte vi 60 meter med granitt kantstein og hvit pyntesingel mellom parkering og plenareal. Her var det dårlige vekstforhold for plenen, så den ble fjernet og erstattet med singel. Plantebedene er tilsammen 24 meter og flankerer gangveien som leder inn til inngangsdøren. Det ble laget opphøyde bed på begge sider og beplantet med høye stauder for frodig blomsterflor gjennom hele sesongen. Høye stauder gir en hekkfunksjon opp mot huset, samtidig som det blir et veldig synlig planteinnslag for resten av den store eiendommen. Plantebedene vil også være godt synlig fra den overbygde terrassen ved huset.

Prosjektet ble ferdigstilt sent på høsten. Nettsiden vil oppdateres fortløpende med bilder fra de påfølgende sesongene.

frodig beplantingferdig singel og planter