Grønne Rom Hagedesign kan tilby de fleste hagetjenester.

Grønne Rom Hagedesign AS drives av Kurt Osvoll som er fagutdannet designer og gartner. Firmaet leverer både design, planlegging og utførelse av selve oppdraget. Det kan være beplanting, steinlegging, grusganger, terrasseløsninger, belysning og roseportaler. Tilstøtende fagkompetanse hentes inn der dette er nødvendig.

areal-tegning
Eksempel på arealskisse med perspektivtegning

Hva koster hagedesign og gartnertjenester?

Prisen kommer helt an på hva som ønskes utført, og hvor stort areal det er snakk om. Ethvert prosjekt prises etter at oppgaver og ambisjonsnivå er definert. Det er som å bygge et hus – hvor mange rom ønsker du? En godt designet hage skal ta hensyn til dine behov innenfor realistiske rammer. Nedenfor er en oppstilling av priseksempler.

Gratis befaring

Da går vi gjennom hagen og du forteller om ønsker og behov. Dette danner grunnlaget for en hageplan. Dersom du ikke trenger en hageplan kan vi prise og utføre prosjektet etter dine spesifikasjoner. Dersom du trenger råd og idéer er det mulig å avtale en idétime eller en hageplan/hagedesign.

Idétime

Dersom det er ønskelig med konkrete råd og idéer kan dette gjennomføres mens vi går gjennom hagen. Du noterer underveis.

Startkost kr 5.000,- for første time. Påfølgende timer kr 1.500,-. 25% mva tilkommer.

Hagedesign / hageplan

Å designe en hage handler om form og funksjon, og er en overordnet idé for å skape din drømmehage. Nye øyne ser muligheter der du kanskje har sett deg blind. Det kan være områder for barnelek, frodig blomsterflor, skjerming og privatliv eller en hage med frukt, bær og dyrkingsmuligheter. Hagedesignet kan ta for seg hele eller deler av hagen, og kan være detaljerte tegninger over mindre områder eller større idé- og strukturskisser over hele eiendommen. En hageplan er et viktig verktøy for utførelsen, enten du vil gjøre det selv eller ønsker hjelp til gjennomføringen. Pris vil variere etter prosjektets størrelse og kompleksitet. Nedenfor er noen eksempler på priser basert på tidligere erfaringer.

Eksempel pris fra kr 25.000,- til 50.000,- + 25% mva. ( fra kr 31.250,- til 62.500,- inkl mva)

Planteplan

Av og til er det kun ønskelig med hjelp til å designe frodige plantebed med forslag til plantevalg. Dette er ikke en full hageplan. Omfang og størrelse på plantebed avgjør prisen.

Eksempel pris fra kr 10.000,- + 25% mva. (fra kr 12.500,- inkl mva)

Planteleveranse

Alle hager trenger planter. Grønne Rom kan levere gode kvalitetsplanter og -produkter til hagen, enten det er hekker for skjerming, gressplen for pryd eller lek, prydbusker eller blomsterbed som tiltrekker seg innsekter. Dersom du ønsker å gjøre jobben selv kan vi levere plantene.

Gjennomføring

Enten hagen skal anlegges ny fra bunnen av eller trenger renovering, kan Grønne Rom Hagedesign utføre hele eller deler av jobben på en fagmessig god måte som sikrer et godt resultat. Tilstøtende fagkompetanse hentes inn der dette er nødvendig. Grønne Rom forutsetter å levere alle produkter og planter til prosjektet ved gjennomføringen. Priser kan variere fra 50.000,- til flere hundre tusen kroner eller mer. (Priseksempel renovering, gjennoppbygging, steinlegging og beplanting: fra ca kr 4.000,-/m2). Prosjektets omfang og kompleksitet avgjør endelig pris.

Pris pr medgåtte time basert på standard timepris + kjøring + innkjøp.
Standard timepris: kr 880,- + 25% mva. (kr 1.100,- inkl mva).
Prosjektledelse: kr 1.000,- + 25% mva. (kr. 1.250,- inkl mva)

Vedlikehold

Det finns ikke vedlikeholdsfrie hager. Alle hager krever innsats for å fremstå frodig og velstelt år etter år. Dersom du ønsker hjelp til dette kan Grønne Rom bidra med oppfølging og vedlikehold etter at vi har anlagt hagen, slik at den fremstår like flott over tid.

Pris pr medgåtte time basert på standard timepris + kjøring.

Beskjæring

De fleste trær og busker, enten det er pryd, frukt eller bær, trenger å beskjæres. Beskjæring handler om foryngelse, tynning, rette opp skade eller fruktsetting. Dette må gjøres på en fagmessig korrekt måte, ellers risikerer du å skade treet eller blomsterstander fjernes slik at blomstring uteblir. Beskjæring krever kunnskap og Grønne Rom bistår med riktig beskjæring.

Pris pr medgåtte time basert på standard timepris + kjøring.

Skadebefaring

Det hender at det skjer ødeleggelser på hagens områder hvor det oppstår erstatningsansvar. Grønne Rom kan bistå med faglige råd på befaringer, og kan utføre reparasjonsarbeid. Reparasjonsarbeid utføres etter standard timepris.

Startkost kr 3.000,- for første time. Påfølgende rådgivingstimer kr 1.500,- + kjøring (25% mva tilkommer).

Foredrag / undervisning / kurs

Det er mulig å avtale foredrag om ulike temaer innen gartner- og hagedesignfaget. Ved varighet over flere timer/dager er det mulig å avtale pakkepris. NB! Foredrag og undervisning er mva-fritatt.

Foredrag 1 time kr 3.000,- + forberedelse pr medgåtte time + kjøring.
Undervisningstimer kr 1.500,- + forberedelse pr medgåtte time + kjøring.
Kurs: Avtales separat. Basert på tema, antall deltakere, varighet og sted.

Garanti

Det garanteres fagmessig utført arbeid med produkter og planter av beste kvalitet!
Alle priser er eks. mva der ikke annet er spesifisert.

Det er mange fordeler med å benytte en hagedesigner

Ta kontakt så skaper vi dine grønne rom. Ring på mobil: 934 12 954 eller send en e-mail: kurt@gronnerom.no