Hageplan er et tidsbesparende verktøy

Anlegging av hager uten hageplan er som å begi seg ut i ukjent terreng uten kart og kompass.

En hageplan er et arbeidsverktøy og en dokumentasjon av hagens innhold, med definerte områder og en opptegning av hagens elementer. Det kan være terrasser, gangstier, plantebed, prydbusker og trær, hekker og annen skjerming, samt eksisterende elementer som bygningsmasse og andre naturelementer.

planteplan 1
Eksempel på en hageplan

Et av de viktige elementene i en hage er alle planter og deres innbyrdes plassering i forhold til høyder og blomstringstidspunkt. Dette defineres i en egen planteplan som har informasjon om planteavstander, høyder, blomstringstid samt andre spesielle egenskaper og behov. I tillegg er det viktig dokumentasjon dersom enkelte planter må erstattes, eller du ønsker fler av dine favoritter.

Arealskisse
Det er mange måter å utnytte et hageområde

Hageplanen tegnes i korrekt målestokk og er et tidsbesparende arbeidsverktøy der alle elementer er definert med innbyrdes størrelsesforhold og plasseringer. Dermed vet man hvor alt skal plasseres slik at det ikke er nødvendig å bruke tid på å tenke ut “kreative” løsninger mens arbeidet pågår. Da går jobben raskere. En hagedesigner vil lage en hageplan som sparer deg for tid.

Tid er ofte penger.