En godt designet hage er tilpasset behov, smak og stil. Den skal også harmonere godt med omgivelser som arkitektur og andre naturgitte elementer. Er hagen stor eller liten, skrånende eller flat? Er hagen nord- eller sydvendt er også viktig å ta hensyn til. Er det en byhage eller takterrasse, en enebolig, eller er hagen tilknyttet det offentlige rom? Dersom bygningsmassen er i sveitserstil eller moderne med glass og betong vil det klart legge føringer for hagestilen. Før anlegging av hagen bør det lages en hageplan. Det er prosjektets kart og kompass og forenkler jobben slik at man jobber effektivt mot et klarlagt mål.

arealskisse-2

Ambisjonsnivå

Hva ønskes egentlig med hagen, og hvilket ambisjonsnivå skal legges til grunn for anlegging av den? Det handler både om økonomi rundt oppbyggingen, men også hvordan hagen skal stelles etter ferdigstilling. Tenk gjennom hvor mye du ønsker å gjøre selv og hvilke kunnskaper du besitter.

Det finns ikke vedlikeholdsfrie hager, men det er mulig å anlegge en lettstelt hage om man ikke har “grønne fingre”. Det handler om smarte løsninger, godt grunnarbeid, valg av planter og andre materialer.  Å ha en hage fin år etter år krever likevel noe innsats og hjelp til vedlikehold kan avtales.

Hvilke funksjoner ønskes i en hage?

Det er endel grunnleggende behov som bør ivaretas. Og de kan utføres med forskjellige løsninger etter hvilken smak og stil man har:

  • Behov for skjerming, ro og harmoni.
  • En plass i solen eller i skyggen
  • Utsikt og siktlinjer
  • Hvordan ser man hagen
  • Modernistisk eller romantisk stil
  • Maksimalisme eller minimalisme
  • Plantevalg
  • Hagens sesonger

Du kan lese mer om fordelen med en hagedesigner her.

Designprosess

Prosessen ved å anlegge en hage kan variere utfra omfang, ambisjonsnivå og budsjett, og nedenfor er det satt opp et eksempel på en prosess.

1. Befaring

En befaring er gratis. Da møtes vi og går gjennom eiendommen. Her blir det klargjort hvilke ønsker og behov som foreligger samt ambisjonsnivå og budsjett for prosjektet. Det avklares om og når vi har anledning til å ta oppdraget, samt hvor mye du ønsker å gjøre selv. Er det ønskelig med konkrete idéforslag under befaringen faktureres dette etter egne satser, les mer under tjenester/priser.

2. Designforslag

Når vi har definert videre bistand starter jobben med designforslag. Dette faktureres etter avtalt pris, og prisen kan variere avhengig av hvor store områder som skal designes. Det lages idé- og inspirasjonsskisser, med forslag til planter og materialbruk. Deretter avtales et møte hvor designforslagene presenteres og gjennomgås. Her vil det være rom for diskusjon.

3. Oppmåling og markering on site

Etter aksept av designforslag gjøres det nøye oppmåling som danner grunnlag for prisestimater. Alle områder som berøres markeres, både nye funksjoner samt elementer som skal beholdes, flyttes eller fjernes.

4. Rentegning og hageplan

Etter oppmåling utarbeides en hageplan og planteliste med detaljert informasjon om materialbruk og planteliste. Plantelisten vil inneholde informasjon om antall planter, optimal planteavstand, høyder og blomstringstid, samt tilleggsinformasjon om planten der dette er aktuelt.

5. Gjennomføring

Dersom det er ønskelig at vi gjennomfører oppbyggingen av hagen, så avtaler vi oppstartsdato. Tilstøtende fagkompetanse hentes inn der det er nødvendig.

Dine behov er i fokus – det er du som skal bruke hagen.