Kurt Osvoll gjesteforeleser innen tema hage, hagedesign, bedriftsetablering og profilering. Ta kontakt, så skreddersys tema til deres behov.

Gjesteforeleser på gartnerutdannelsen ved Natur i Oslo, tidligere Vinterlandbruksskolen.
Gjesteforeleser på gartnerutdannelsen ved Natur i Oslo, tidligere Vinterlandbruksskolen.